Arbetsstol Lei

Kontorsstolen som är gjord för kvinnor.

Forskning visar att det råder uppenbara skillnader mellan män och kvinnor både vad gäller anatomiska och fysiologiska attribut som i deras sittbeteende.

Utformandet av Lei grundar sig på ett digert ergonomiskt forskningsarbete med utgångspunkt i olikheterna mellan manligt och kvinnligt sittande. Kvinnor och män upplever olika belastningsmönster vid sittande. Som ett resultat av anatomiska och fysiologiska skillnader intar kvinnor och män olika sittposition för att uppleva en god sittkomfort. Det ”optimala sittandet” ser därför olika ut för de två könen och skillnaderna bör därför kunna tillgodoses bättre med olika stolsutformning.